•  
  •  
  •  
  •  
  • RC makety
  • Atraktivní kategorii RC maket začalo provozovat několik členů našeho klubu v r. 1976.Již v roce 1978 se zúčastnil první soutěže Silvestr “Silva” Kouřil, a nevedl si špatně. Postupně se přidávali K.Werbitzký, V.Vodička,A.Pálka,J.Vymazal. Po získání několika krajských titulů S. Kouřilem a K.Werbitzkým klub začal udržovat travnatou dráhu a za několik let vybudoval i dráhu asfaltovou. Na ní se v r.1986 konala první soutěž maket v Brně. Díky zkušenostem a odbornému vedení nestora brněnských modelářů Zdeňka Bedřicha se vyškolil tým bodovačů a tak může klub pořádat již pravidelné soutěže této kategorie.

    Kvalitní tréninkové možnosti a velká píle spolu s podporou téměř bezedného archívu plánů pana Z.Bedřicha přinesly členům klubu vynikající výsledky. Od vzniku samostatné ČR získal S.Kouřil 4× v řadě titul mistra republiky F4C-X. Je zařazen do reprezentace, při svém startu na ME v Rumunsku r.1997 získal spolu s K.Vodešilem a P.Fenclem stříbrnou medaili v družstvech. Druhým reprezentantem je P.Kvasnica, který při svém debutu na ME v Praze r.1999 obsadil se svojí obří maketou solidní 11. místo. Třetím zástupcem klubu v reprezentaci je Dušan “Dědek” Kolek, který se umisťuje pravidelně na předních místech soutěží i žebříčku a jehož precizní stavba dává příklad všem modelářům.

    Dá se říci, že spolu s J.Vymazalem tvoří tito modeláři velmi silné družstvo, které se zúčastňuje v plném počtu na všech soutěžích maket u nás, což nemá v jiných klubech obdoby.